Buurt- en Belangenvereniging Huis ter Heide

Wie zijn wij: Bestuur en contactadres


Het bestuur: dit bestaat uit:

Samenstelling van het bestuur

Voorzitter:              Wil Nuijen       Albert Plesmanring 4 tel: 6923229    
Secretaris:              Piet Giel     Korte Bergweg 55 tel: 6911224
Penningmeester:     Ingrid Arensman           Dolderseweg 29          tel: 8779779
Leden:                   Marion Wemekamp Korte Bergweg 35 tel: 6962481
                             Ria Dullaart Albert Plesmanring 35 tel: 2741946
                             Carola Zuijdervliet Prins Alexanderweg 82 te:  6932173
                       


Contactadres:

Buurt- en Belangenvereniging Huis ter Heide, p/a:  Korte Bergweg 55  tel. 6911224
Girorekening 2012813 p/a  BBVH


Commissies en werkgroepen:

Naast het bestuur functioneren er diverse commissies/werkgroepen:

Werkgroep Natuur in de Wijk:
Jelle van Vliet, Marga Geus, Hennie Oosterveld, Sanja Stooutjesdijk.

Werkgroep Ruimtelijke Ordening/Verkeer:
Ruud Geus, Jan-Kees den Engelsman, Wil Nuijen.

Redactie Nieuwsbrief: 
Luut Boeijenga, Kyra van Ramele en Wil Nuijen
 
 
De Leden
Het aantal leden lag jaren lang op zo´n 150 huishoudens. Recentelijk is het aantal leden echter danig toegenomen. Dat hangt samen met de beroepszaak die we hebben aangespannen bij de Raad van State. Veel mensen die tot nu toe neutraal stonden t.o.v. onze vereniging hebben zich nu als nieuw lid aangemeld.
Al eerder zagen we een gestage groei van leden uit Huis ter Heide noord (zeg maar Blookerpark). De gemeente Zeist rekent dit gebied tot Huis ter Heide en niet tot Bosch en Duin. Hoewel het dus duidelijk hoort tot het werkgebied van de Buurt- en Belangenvereniging Huis ter Heide, hebben we daar tot nu toe niet actief leden geworven. We weten ook dat een aantal bewoners lid is van de Belangenvereniging Bosch en Duin. Maar nu zien we een spontane toename van leden vanuit dit gebied, die we niet kunnen negeren. Temeer niet daar blijkt dat het veelal ook nog eens bijzonder actieve leden zijn. Komen we daarmee nu  “in aanvaring” met onze collega´s uit Bosch en Duin? Volstrekt niet. Ons blijkt dat er mensen zijn die blijmoedig lid zijn van beide verenigingen. Dat schept een goede basis voor samenwerking. En die komt er ook.

Onze “buren” in andere wijken
Tot 2006 hadden we eigenlijk niet zoveel te maken met soortgelijke verenigingen in andere buurten. Ja, we wisten wel van de Belangenvereniging Bosch en Duin en waren ook al eens bij elkaar op bezoek geweest, maar daar bleef het dan ook voorlopig bij, tot de gemeenteraad van Zeist ons vroeg een Wijkvisie op te stellen. Daarbij ging de gemeente uit van de “Wijk Den Dolder”. Daartoe rekent men ook Bosch en Duin en Huis ter Heide. En zo troffen we elkaar weer aan tafel. In het proces om te komen tot een gezamenlijke wijkvisie hebben we constructief samengewerkt en elkaar leren waarderen.  Hiermee is een goede basis gelegd voor goede contacten, ook in de toekomst, niet alleen met Bosch en Duin, maar ook met Den Dolder. We hebben voldoende zaken gemeenschappelijk en bundeling van krachten maakt ons efficiënter en effectiever.


N.B.: Gebruik de Down/Up/Stop/Top knoppen!!!

Activiteiten in 2016 !!!!!!!

Zie in het hoofdstuk "Bestemmingsplannen" de visie van de werkgroep Ruimtelijke Ordening over de Bestemmingsplannen Amersfoortseweg e.o. (2008) en Bestemmingsplan Oud Zandbergen e.o. (2009). Met name de onzekerheid over een mogelijke ontsluitingsweg over het Glaxoterrein vraagt onze aandacht.  

 Lees hier meer....

Lezing over het ontstaan van mineralen en edelstenen.

Op vrijdag 25 november om 20.00 houdt Wendela Copijn een lezing over dit onderwerp in het zaaltje van Dinslo, Kardinaal Alfrinkhof.
Voor koffie, thee of andere dranken rekenen we € 1,00 per drankje.
 
 
12551