Buurt- en Belangenvereniging Huis ter Heide

Activiteiten en agenda

Film over het leven van de steenmarter: Donderdag 12 november Dinslo;


Vorig jaar hield de heer Zomer Bruijn voor onze buurtvereniging een boeiende lezing over de bosuil. Tot ons genoegen is hij dit jaar opnieuw bereid om een presentatie voor ons te verzorgen.                      Op donderdag 12 november zal hij een zelf opgenomen film over de steenmarter laten zien, waarin ook andere dieren voorkomen en daarbij een toelichting geven.


Zelf schrijft Zomer Bruijn hierover:


“Omdat ik in 2012 vermoedde dat er in de gemeente Woudenberg wellicht een Das zou huizen, werd er een cameraval geplaatst op een oude vossenburcht in dit bosje. Ik hoopte dat de camera – die automatisch gaat filmen als er iets voor de lens beweegt – de aanwezigheid van een Das zou bevestigen. Lang hoefde ik niet te wachten, want enkele dagen later bleek al dat er ’s nachts een Das was langsgekomen, die een kort bezoek aan de oude vossenburcht had gebracht. Aangemoedigd door dit succes, wilde ik de camera voorlopig nog laten hangen en bovendien op deze plek wat lekkers op de grond strooien. Het gevolg was dat ik binnen en korte tijd een aantal fraaie filmpjes rijker werd van niet alleen een Das, maar ook van enkele Vossen, Hazen, Reeën en tot mijn verrassing zelfs een jonge Boommarter! Deze laatste waarneming vond ik zó bijzonder dat ik besloot de eigenaar van dit bosgebied te vragen of ik op deze locatie een permanente voederplek met cameraval mocht maken. Gelukkig kreeg ik hiervoor toestemming, waardoor ik in de gelegenheid kwam een steenmartervrouwtje dat inmiddels ook ten tonele was verschenen, langdurig via de cameraval te volgen. Deze Steenmarter bleek een trouwe bezoeker van de voederplek te worden en kwam meerdere nachten per week langs om wat te eten. Na verloop van tijd (juni 2013) bleek de marter zelfs twee kleine jongen bij zich te hebben, die ook wel wisten wat ze met de uitgestrooide lekkernijen moesten doen. Een jaar later, in juni 2014, verscheen het vrouwtje zelfs met drie jongen ten tonele. Beide jaren heb ik nadat er jongen op de voederplaats verschenen, hier tijdelijk een schuiltent geplaatst in de hoop de marterfamilie met een videocamera van betere kwaliteit te kunnen filmen. Dat dit boven verwachting goed is gelukt, is in de videopresentatie duidelijk te zien!”


 


Natuurlijk zorgen wij voor koffie en thee en na de presentatie is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met een drankje.
Foto's van de Nieuwjaarsreceptie 2014:

        


Ook in 2013 werd weer een goedbezochte nieuwjaarsreceptie gehouden, ditmaal voorafgegaan door een schitterend concert van violiste Wilma Thalen en pianiste Marjolein Bakker:

Diversen:

Gecombineerd met de Dag van het Park was de opening van de nieuwe "Gezichtslaan" door de wethouder, Jacqueline Verbeek. De Dag van het park was een initiatief van de ANWB. Meer informatie op www.dagvanhetpark.nl
En meer over de geschiedenis van het Blookerpark weten? Klik hier

 

 

Buurtfeest:

Er is een traditie ontstaan van een jaarlijks buurtfeest. Op een zondagmiddag in juni komen buurtbewoners bij elkaar rondom een thema. Dit jaar was Amerika het thema! We organiseren dan activiteiten die zijn geďnspireerd door het gekozen thema, gevolgd door een maaltijd die ook in het teken staat van dat thema. Aan zo´n buurtfeest wordt toch al snel door minstens zestig bewoners deelgenomen.

    

Wandelingen Werkgroep Natuur in de Wijk: 

Ook de wandelingen en natuurgerichte lezingen mogen zich in een goede belangstelling verheugen. We hebben een bijzonder actieve werkgroep “Natuur in de Wijk”. De deelnemers aan deze werkgroep bedenken telkens weer leuke activiteiten die betrekking hebben op de natuur waarmee wij zo rijkelijk gezegend zijn. Zo organiseerde men de afgelopen periode weer een vogelwandeling.

 

Buurtjournaal
Belangrijk voor de onderlinge communicatie is - naast het directe gesprek  - ons Buurtjournaal, dat minimaal drie maal per jaar verschijnt. Dit blad is zo langzamerhand gegroeid van een gestencild blaadje tot een redelijk professioneel ogend periodiek op A5 formaat, met doorgaans toch wel 32 pagina´s, boordevol nieuws dat de bewoners aan gaat en steeds meer geďllustreerd met foto´s. Klik hier voor de meest recente Buurtjournaals!

N.B.: Gebruik de Down/Up/Stop/Top knoppen!!!

Activiteiten in 2016 !!!!!!!

Zie in het hoofdstuk "Bestemmingsplannen" de visie van de werkgroep Ruimtelijke Ordening over de Bestemmingsplannen Amersfoortseweg e.o. (2008) en Bestemmingsplan Oud Zandbergen e.o. (2009). Met name de onzekerheid over een mogelijke ontsluitingsweg over het Glaxoterrein vraagt onze aandacht.  

 Lees hier meer....

Lezing over het ontstaan van mineralen en edelstenen.

Op vrijdag 25 november om 20.00 houdt Wendela Copijn een lezing over dit onderwerp in het zaaltje van Dinslo, Kardinaal Alfrinkhof.
Voor koffie, thee of andere dranken rekenen we € 1,00 per drankje.
 
 
12545