Buurt- en Belangenvereniging Huis ter Heide

Recente raadstukken

In deze rubriek worden die documenten vermeldt die van belang zijn voor de actuele situatie in Huis ter Heide.

De Woonvisie van de gemeente is hier te downloaden.

De Bouwvisie als zodanig is hier als aparte paragraaf opgenomen.

Het commentaar op deze Bouwvisie is hier te downloaden.

De woningbouw op de sportvelden gaat onderdeel uitmaken van een zgn. clusterovereenkomst. Deze is hier te downloaden.

Commentaar op deze plannen kon geleverd worden tijdens een zgn. ronde tafel. Het verslag van de betreffende ronde tafel is hier te downloaden.

Hieronder staan de meest recente documenten inzake de besluitvorming Bebouwing Sportvelden.

N.B.: Gebruik de Down/Up/Stop/Top knoppen!!!

Activiteiten in 2016 !!!!!!!

Zie in het hoofdstuk "Bestemmingsplannen" de visie van de werkgroep Ruimtelijke Ordening over de Bestemmingsplannen Amersfoortseweg e.o. (2008) en Bestemmingsplan Oud Zandbergen e.o. (2009). Met name de onzekerheid over een mogelijke ontsluitingsweg over het Glaxoterrein vraagt onze aandacht.  

 Lees hier meer....

Lezing over het ontstaan van mineralen en edelstenen.

Op vrijdag 25 november om 20.00 houdt Wendela Copijn een lezing over dit onderwerp in het zaaltje van Dinslo, Kardinaal Alfrinkhof.
Voor koffie, thee of andere dranken rekenen we 1,00 per drankje.
 
 
12553