Buurt- en Belangenvereniging Huis ter Heide

Inleiding

Binnen het lokale overheidsbeleid speelt de directe leefomgeving, en daarmee dus die van wijken en/of buurten, een belangrijke rol. Op diverse beleidsterreinen is er behoefte aan informatie op buurtniveau. Zo is er bij wijkvernieuwing onder meer behoefte aan informatie die iets zegt over de ontwikkeling van de verscheidenheid in de woningvoorraad. Ook ten aanzien van leefbaarheid en veiligheid is er een duidelijk waarneembare behoefte aan buurtinformatie en zo zijn er nog diverse voorbeelden te geven. Tegen die achtergrond is het dan ook niet verwonderlijk dat steeds meer gemeenten in Nederland actuele wijk- en buurtgegevens verzamelen en verwerken. Veel gemeenten doen dat in eigen beheer en ieder op een eigen manier. Ook worden er veel verschillende benamingen gebruikt. Men spreekt zowel over een buurtmonitor (of wijkmonitor), buurtatlas, sociografische atlas of buurt- en wijkvergelijking.

Gemeente Zeist is tien jaar geleden gestart met het publiceren van een buurt- en wijkvergelijking. Dit document is inmiddels 6 keer verschenen. De laatste keer was in 2004. Nu, twee jaar later, is de gemeente alweer aanbeland bij de zevende uitgave. Dit jaar is er weer sprake van een uitgebreidere versie, met cijfers op gemeentelijk niveau, tijdreeksen en prognoses. Deze feiten maken van de Buurt- en Wijkvergelijking 2006 een fascinerend naslagwerk voor iedereen die op zoek is naar informatie over bevolkingsopbouw, woninggegevens en sociaal-economische gegevens, dit alles tot op wijk- en buurtniveau onderbouwd.

Hieronder zijn de complete hoofdstukken van dit rapport te downloaden, rechtstreeks vanaf de website van de gemeente!

 

N.B.: Gebruik de Down/Up/Stop/Top knoppen!!!

Activiteiten in 2016 !!!!!!!

Zie in het hoofdstuk "Bestemmingsplannen" de visie van de werkgroep Ruimtelijke Ordening over de Bestemmingsplannen Amersfoortseweg e.o. (2008) en Bestemmingsplan Oud Zandbergen e.o. (2009). Met name de onzekerheid over een mogelijke ontsluitingsweg over het Glaxoterrein vraagt onze aandacht.  

 Lees hier meer....

Lezing over het ontstaan van mineralen en edelstenen.

Op vrijdag 25 november om 20.00 houdt Wendela Copijn een lezing over dit onderwerp in het zaaltje van Dinslo, Kardinaal Alfrinkhof.
Voor koffie, thee of andere dranken rekenen we 1,00 per drankje.
 
 
12546