Buurt- en Belangenvereniging Huis ter Heide

Bevolkingsontwikkeling

Op 1 januari 2006 telde de gemeente Zeist 60.363 inwoners. Dat zijn er 42 minder dan een jaar eerder. De voorgaande drie jaar was het aantal inwoners met in totaal 752 gestegen: hoofdzakelijk door nieuwbouw in de buurt Lyceumkwartier (464). De overige buurten van Zeist zijn de laatste drie jaar nauwelijks in omvang toe- dan wel afgenomen. Het grootst gemeten verschil in bevolkingsomvang tussen 1 januari 2003 en 1 januari 2006 binnen een enkele buurt bedraagt slechts 77 inwoners.

De bevolkingsontwikkeling is afhankelijk van de natuurlijke bevolkingsgroei en de migratie. De natuurlijke bevolkingsgroei wordt bepaald door het aantal sterfgevallen en geboorten van elkaar af te trekken. Afgelopen jaar waren er relatief veel geboorten in Patijnpark, Vollenhove, Nijenheim, Vogelwijk en Kerckebosch. De buurten Centrumschil Noord, De Clomp, Hoge Dennen en de meeste van de wijk Den Dolder e.o. hadden relatief veel sterfgevallen.
Het vestigingssaldo was afgelopen jaar hoog in Lyceumkwartier (bouw van veel nieuwe woningen) en Hoge Dennen (snelle doorstroming binnen de vele ouderencomplexen). Het aantal verhuisbewegingen (mobiliteit) was echter het grootst in Vollenhove, Utrechtseweg (veel instellingsbevolking) en Kerckebosch.

 

N.B.: Gebruik de Down/Up/Stop/Top knoppen!!!

Activiteiten in 2016 !!!!!!!

Zie in het hoofdstuk "Bestemmingsplannen" de visie van de werkgroep Ruimtelijke Ordening over de Bestemmingsplannen Amersfoortseweg e.o. (2008) en Bestemmingsplan Oud Zandbergen e.o. (2009). Met name de onzekerheid over een mogelijke ontsluitingsweg over het Glaxoterrein vraagt onze aandacht.  

 Lees hier meer....

Lezing over het ontstaan van mineralen en edelstenen.

Op vrijdag 25 november om 20.00 houdt Wendela Copijn een lezing over dit onderwerp in het zaaltje van Dinslo, Kardinaal Alfrinkhof.
Voor koffie, thee of andere dranken rekenen we 1,00 per drankje.
 
 
12526