Buurt- en Belangenvereniging Huis ter Heide

Sportvelden

Hoewel er nog weinig bekent is en nog geen enkel formeel besluit is genomen, circuleren er wel "proefballonnetjes". Let op de brede weg door het landgoed Dijnselburg en de aansluitingen op de Korte Bergweg: extra verkeer!!!

Op dinsdag 22 januari is een overlegavond gehouden over de ontstane en de toekomstige situatie rond de mogelijke bouwplannen op de sportvelden van Huis ter Heide. De Powerpoint presentatie die Wil Nuijen daar hield is hier te downloaden (ca 10 Mb).

Ook is hier het commentaar te downloaden dat door Wil nuijen op de ronde tafel inspraakavond op 15 januari gegeven werd op de zgn. clusterovereenkomst.

N.B.: Gebruik de Down/Up/Stop/Top knoppen!!!

Activiteiten in 2016 !!!!!!!

Zie in het hoofdstuk "Bestemmingsplannen" de visie van de werkgroep Ruimtelijke Ordening over de Bestemmingsplannen Amersfoortseweg e.o. (2008) en Bestemmingsplan Oud Zandbergen e.o. (2009). Met name de onzekerheid over een mogelijke ontsluitingsweg over het Glaxoterrein vraagt onze aandacht.  

 Lees hier meer....

Lezing over het ontstaan van mineralen en edelstenen.

Op vrijdag 25 november om 20.00 houdt Wendela Copijn een lezing over dit onderwerp in het zaaltje van Dinslo, Kardinaal Alfrinkhof.
Voor koffie, thee of andere dranken rekenen we 1,00 per drankje.
 
 
12533