Welkom op de site van Buurt- en Belangenvereniging Huis ter Heide

ACTIVITEITEN EN BELANGEN IN HUIS TER HEIDE

Eerst elkaar kennen, dan komen de belangen
De naam �Buurt- en Belangenvereniging Huis ter Heide� is niet zo maar gekozen. Heel bewust ligt daaraan de gedachte ten grondslag dat je geen belangen kun verdedigen van een groep, als die groep geen sociale samenhang vertoont. Alleen het feit dat je woont in dezelfde buurt is daarvoor niet voldoende. Dus is onze vereniging primair gericht op het organiseren van activiteiten voor de bewoners. Dat kan vari�ren van wandelingen in de prachtige natuur om ons heen tot het organiseren van wijnproef avonden. Tijdens deze activiteiten leren bewoners elkaar kennen en waarderen. Pas vanuit een situatie waarin men zich met elkaar verbonden voelt is het goed mogelijk om ook belangen te behartigen. Welke belangen hebben we zoal? Daarvoor moeten we kijken naar de buurtvisie die we al enige jaren geleden hebben geformuleerd. Daarin staan zaken als het behoud van het `groene karakter` maar ook  het beperken van de overlast van verkeer.