Buurt- en Belangenvereniging Huis ter Heide
Welkom op de site van Buurt- en Belangenvereniging Huis ter Heide

Welkom op de site van Buurt- en Belangenvereniging Huis ter Heide

ACTIVITEITEN EN BELANGEN IN HUIS TER HEIDE

Eerst elkaar kennen, dan komen de belangen
De naam �Buurt- en Belangenvereniging Huis ter Heide� is niet zo maar gekozen. Heel bewust ligt daaraan de gedachte ten grondslag dat je geen belangen kun verdedigen van een groep, als die groep geen sociale samenhang vertoont. Alleen het feit dat je woont in dezelfde buurt is daarvoor niet voldoende. Dus is onze vereniging primair gericht op het organiseren van activiteiten voor de bewoners. Dat kan vari�ren van wandelingen in de prachtige natuur om ons heen tot het organiseren van wijnproef avonden. Tijdens deze activiteiten leren bewoners elkaar kennen en waarderen. Pas vanuit een situatie waarin men zich met elkaar verbonden voelt is het goed mogelijk om ook belangen te behartigen. Welke belangen hebben we zoal? Daarvoor moeten we kijken naar de buurtvisie die we al enige jaren geleden hebben geformuleerd. Daarin staan zaken als het behoud van het `groene karakter` maar ook  het beperken van de overlast van verkeer.

Submenu

N.B.: Gebruik de Down/Up/Stop/Top knoppen!!!

Activiteiten in 2016 !!!!!!!

Zie in het hoofdstuk "Bestemmingsplannen" de visie van de werkgroep Ruimtelijke Ordening over de Bestemmingsplannen Amersfoortseweg e.o. (2008) en Bestemmingsplan Oud Zandbergen e.o. (2009). Met name de onzekerheid over een mogelijke ontsluitingsweg over het Glaxoterrein vraagt onze aandacht.  

 Lees hier meer....

Lezing over het ontstaan van mineralen en edelstenen.

Op vrijdag 25 november om 20.00 houdt Wendela Copijn een lezing over dit onderwerp in het zaaltje van Dinslo, Kardinaal Alfrinkhof.
Voor koffie, thee of andere dranken rekenen we 1,00 per drankje.
 
 
12549